Skupština Komore donijela Odluku o oslobađanju plaćanja II. obroka članarine za 2020. godinu

Poštovani ovlašteni inženjeri geodezije,
obavještavamo Vas da je Skupština Komore, u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID–19 na području Republike Hrvatske te posljedičnog smanjenja gospodarske aktivnosti, dana 01.04.2020. godine donijela Odluku o oslobađanju plaćanja dijela članarine za 2020. godinu i to za iznos od 450,00 HRK (članarina za razdoblje travanj – lipanj). 

 

Istom Odlukom Skupština Komore ovlastila je Upravni odbor Komore da, ukoliko se zbog proglašene epidemije bolesti COVID–19 te posljedičnog smanjenja gospodarske aktivnosti za to ukaže potreba, uz suglasnost Nadzornog odbora Komore može donijeti odluku o oslobađanju III. i IV. obroka članarine za 2020. godinu.

Slijedom navedenog niste u obvezi platiti II. obrok članarine za 2020. godinu.
Ovlašteni inženjeri geodezije koji su II. obrok članarine već platili mogu predati zahtjev Komori za povrat uplaćenih sredstava.

Odluka o oslobađanju plaćanja dijela članarine za 2020. godinu