Savjetovanje o prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti Državne geodetske uprave za 2021. godinu i Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Od srijede, 9.9.2020. godine otvoreno je javno savjetovanje o prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti Državne geodetske uprave za 2021. godinu i Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

 Opis savjetovanja: Sukladno Zakonu o procjeni učinka propisa (Narodne novine, broj 44/17), Državna geodetska uprava kao stručni nositelj izrade propisa u okviru svojeg djelokruga utvrđuje Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu. Stručni nositelj za svaki nacrt prijedloga zakona koji utvrđuje u Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti provodi prethodnu procjenu te za prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti i prethodnu procjenu provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Savjetovanje je otvoreno do 28.9.2020. godine.

Poveznica na savjetovanje

Posebno skrećemo pažnju na poglavlje 2. Analiza postojećeg stanja u kojem se obrazlažu planirane izmjene:

- ukidanje naplate stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere, katastra nekretnina, katastra infrastrukture, registra zgrada, registra prostornih jedinica i registra geografskih imena te za određena postupanja po zahtjevu stranaka

- smanjenje/ukidanje upravnih pristojbi koje čine prihod državnog proračuna

- reguliranje postupka pregleda i potvrđivanja geodetskih elaborata zakonskom normom u cilju skraćivanja postupaka pregleda i potvrđivanja geodetskih elaborata te u konačnici brže provedbe promjena temeljem geodetskih elaborata u katastarskom operatu

- u cilju ubrzanja postupaka izlaganja na javni uvid, nakon provedene katastarske izmjere, uvođenje  dodatnih mehanizama u postupcima izlaganja na javni uvid koji će uporabom instituta javnosti te objavom javnog poziva osigurati brže stavljanje u uporabu katastarskog operata, za razliku od dosadašnjeg normativnog uređenja, koje predviđa izravnu dostavu poziva na izlaganje na javni uvid

Ovim putem pozivamo naše članove, vježbenike, stručne suradnike i suradnike ovlaštenog inženjera geodezije na sudjelovanje u ovom javnom savjetovanju putem mrežnih stranica e-Savjetovanja.

Vaše komentare i prijedloge na tekst nacrta Pravilnika možete dostaviti i na adresu e-pošte HKOIG regulativa@hkoig.hr. Isti će biti razmotreni od stručnog tijela HKOIG i prema procijeni ugrađeni u očitovanje koje će HKOIG objaviti na javnom savjetovanju.

Vaš HKOIG