Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o geodetskim elaboratima

Od petka, 31.7.2020. godine otvoreno je javno savjetovanje o nacrtu Pravilnika o geodetskim elaboratima. 

 Opis savjetovanja: Pravilnik o geodetskim elaboratima propisuje sadržaj i oblik geodetskih elaborata te način njihove izrade, pregledavanja i potvrđivanja.

Savjetovanje je otvoreno do 31.8.2020. godine.

Poveznica na Savjetovanje