Sastanci na temu tumačenja i primjene odredbi Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu vezano za obavljanje stručnih geodetskih poslova

Na inicijativu Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije koja je dopisom iz srpnja 2020. prema Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te Državnoj geodetskoj upravi ...

 Na inicijativu Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije koja je dopisom iz srpnja 2020. prema Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te Državnoj geodetskoj upravi, ukazala na nedoumice u primjeni Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu (NN 50/2020) vezano za obavljanje stručnih geodetskih poslova, održani su 15. i 21. rujna 2020. u prostorijama Ministarstva sastanci na navedenu temu.

Sastancima su prisustvovali predstavnici Ministarstva, Državne geodetske uprave, Državnog odvjetništva, Centra za restrukturiranje i prodaju, a u ime HKOIG sastancima su prisustvovali predsjednik HKOIG Adrijan Jadro, članovi Upravnog odbora HKOIG Blaženka Mičević i Adam Agotić, te stručni tajnik HKOIG Ivan Remeta.

Detaljno se raspravljalo po svim pitanjima koje je HKOIG dostavila kao prilog svom dopisu iz srpnja 2020. i koja možete pogledati ovdje.

Dogovoreno je da bi kratkoročni cilj ovih razgovora trebala biti Uputa koja bi dionicima primjene Zakona razjasnila većinu nedoumica u njegovoj primjeni, dok bi dugoročni cilj bio izraditi prijedlog izmjena i dopuna Zakona za one odredbe za koje bi se utvrdila njihova neprimjenjivost u praksi.