Prva konstituirajuća sjednica Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

U četvrtak 12. ožujka 2020. godine u Poslovnom tornju ˝Chromos˝ u Zagrebu održana je prva konstituirajuća sjednica Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

 

Za predsjednika Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u mandatu 2020. – 2024. godina izabran je Adrijan Jadro, dipl.ing.geod.

Skupština Komore donijela je: 


28.02.2020.

Prva konstituirajuća sjednica Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije održati će se u četvrtak 12. ožujka 2020. godine s početkom u 13:00 sati, u Zagrebu, poslovni toranj "Chromos", Ulica Grada Vukovara 271, dvorana "Zagreb" - prizemlje 

D n e v n i    r e d :

1. Utvrđivanje broja nazočnih članova (utvrđivanje kvoruma);
2. Verifikacija Odluke o prestanku mandata članova Skupštine Komore izabranih u mandatu srpanj 2017. – ožujak 2020., raspuštanjem - obavlja javni bilježnik;

3. Verifikacija mandata izabranih članova Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u mandatu ožujak 2020. – ožujak 2024. godine, konstituiranjem - obavlja javni bilježnik;

4. Izbor predsjednika Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, u mandatu ožujak 2020. – ožujak 2024. godine.

5. Razrješenja prije isteka mandata:

  • Razrješenje članova Upravnog odbora
  • Razrješenje članova Nadzornog odbora
  • Razrješenje članova Odbora za upis

6. Izbori i imenovanja u mandatu ožujak 2020. – ožujak 2024. godina:

  • Izbor članova Upravnog odbora
  • Izbor članova Nadzornog odbora
  • Izbor članova Odbora za upis