Program stručnog usavršavanja HKOIG - GIS edukacija u organizaciji tvrtke Prehnit d.o.o.

Pozivamo sve zainteresirane da se prijave na GIS edukaciju i interaktivnu web GIS edukaciju u organizaciji tvrtke Prehnit d.o.o. 

 Pružamo 4 razine GIS tečajeva: Uvod u GIS (6 akademski sati), GIS ubrzani temeljni tečaj (24 akademska sata), GIS temeljni tečaj (36 akademskih sati) i GIS napredni tečaj (24 akademska sata).

Edukacije se održavaju sukladno Godišnjem programu stručnog usavršavanja za razdoblje 1.1. - 31.12.2020. Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u našem Edukacijskom centru, kao i sukladno Izmjenama i dopunama godišnjeg programa stručnog usavršavanja za razdoblje 1.1. - 31.12.2020. Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije koristeći web platformu za učenje – e-learning.

Sve informacije vezane za navedene tečajeve mogu se dobiti od organizatora aktivnosti: Prehnit d.o.o., Kvaternikov trg 3, Zagreb, 01/5513-890, info@prehnit.hr.

Raspored edukacija

Način održavanja web edukacija

Program predavanja

Obrazac za prijavu