Produljen je rok za prijavu aktivnosti u Godišnji program stručnog usavršavanja HKOIG za razdoblje 1.1. - 31.12.2021. godine

Obavještavamo sve zainteresirane strukovne organizacije, visoka učilišta i druge ovlaštene pravne osobe da je rok za dostavu prijava aktivnosti u Godišnji program stručnog usavršavanja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije za razdoblje od 1.1. do 31.12.2021. godine, produljen do 31.10.2020. godine

 Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije