Priopćenje Izbornog povjerenstva

Svim članovima HKOIG sa pravom glasa 

 

Sukladno uputi Izbornog povjerenstva, u ponedjeljak 27. siječnja 2020. godine, svim članovima Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije s pravom glasa (1032 ovlaštenih inženjera s pravom glasa) upućeni su putem pošte glasački listići, zajedno sa omotnicom- plaćeni odgovor i uputama za glasovanje.
Kako je i navedeno u Uputi o načinu glasovanja rok za dostavu glasačkih listića je 19.02.2020. do kraja dana. Zaprimljenim glasačkim listićima će se smatrati samo oni koji su primljeni isključivo u za to predviđeni poštanski pretinac do 24 sata 19.02.2020.
Glasački listići prispjeli nakon tog roka neće se uzimati u obzir.
Glasački listić sadrži nasumično dodijeljen serijski broj koji nije moguće povezati sa identitetom glasača.

Utvrđivanje rezultata glasanja provest će se 20.02.2020. godine.

Temeljem očitanja barkoda sa omotnice registrirat će se svi birači koji su pristupili glasovanju, bez otvaranja omotnica. Nakon registriranja sve omotnice (neotvorene) ubacit će se u za tu svrhu pripremljenu zapečaćenu biračku kutiju. Nakon što su sve omotnice ubacile u zapečaćenu biračku kutiju ona će se otpečatiti i otvoriti i pristupit će se utvrđivanju rezultata glasovanja.

Predsjednik Izbornog povjerenstva:
Damir Movre, dipl. ing. kult. teh.