Priopćenje Izbornog povjerenstva

Svim članovima HKOIG sa pravom glasa 

 Nastavno na priopćenje Izbornog povjerenstva od 05.02.2020. godine, obavještavaju se članovi HKOIG sa pravom glasa, a koji iz bilo kojih razloga nisu zaprimili glasački listić do 5.02.2019., da je rok za javljanje tajništvu HKOIG i Izbornom povjerenstvu do 10.02.2020. godine kako bi im pravovremeno bili dostavljeni glasački listići sa popratnim materijalom na nove adrese prebivališta. Obavijest je potrebno poslati na mail adresu hkoig@hkoig.hr.

Predsjednik izbornog povjerenstva
Damir Movre, dipl. ing. kult. teh.