Prilagodba poslovnih prostora HKOIG radu sa strankama u doba pandemije

Drage kolegice i kolege, Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije preuredila je dio svojih prostorija i prilagodila ih propisanim epidemiološkim mjerama za svoje članove i zaposlenike. 

 Pisarnicu smo smjestili pored samog ulaza u prostorije Komore gdje smo uredili prijemni prostor za članove koji osobno dolaze predati ili preuzeti pismena. Osigurali smo i pult sa zaštitnom pregradom čime su kod primopredaje dokumentacije zaštićeni i članovi i zaposlenici.

Na ovaj način stvorili smo uvjete za primjenu epidemioloških mjera koje je Stožer civilne zaštite propisao za sve zatvorene prostore uslijed pandemije bolesti COVID-19, a ovako uređeni prijamni prostor bit će primjereniji za rad sa strankama i po završetku ove krize.

Vaš HKOIG