Prijedlog postupanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove tijekom krize koronavirusa

Prateći nastalu situaciju i preporuke nadležnih tijela vezano za širenje virusa COVID-19 pozivamo sve naše članove i ostale osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove na redovito informiranje i postupanje po preporukama Vlade Republike, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i ostalih nadležnih tijela.

 

Za sve aktualne informacije upućujemo Vas na službeno mjesto Vlade RH za sve informacije o koronavirusu: www.koronavirus.hr.

Vezano za postupanja u svakodnevnom životu i radnom mjestu upućujemo Vas na upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za pojedince, kolektive i poslodavce:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/02/Uputa-poslodavcima-i-radnicima-o-postupanju-vezano-uz-koronavirus.pdf

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Dodatne-upute-za-pojedince-kolektive-i-poslodavce.pdf

kao i odluku Stožera civilne zaštite RH:

https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20mjere%20ograni%C4%8Davanja%20dru%C5%A1tvenih%20okupljanja,%20rada%20trgovina.pdf

U dogovoru sa Hrvatskom komorom inženjera građevinarstva upućujemo Vas na preporuke postupanja na gradilištima objavljene na mrežnim stranicama HKIG: http://www.hkig.hr/novosti/arhiva/2020/Prijedlog-postupanja-na-gradilistima-tijekom-krize-Corona-virusa/875

Vezano za rad i komunikaciju sa Državnom geodetskom upravom, upućujemo Vas na preporuke DGU građanima i poduzetnicima: https://dgu.gov.hr/vijesti/preporuke-gradjanima-i-poduzetnicima-covid-19/5448

Još jednom naglašavamo ozbiljnost nastale situacije i potrebu za odgovornim ponašanjem svih nas i prema drugima i prema sebi.

Predsjednik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Adrijan Jadro, dipl.ing.geod.