Predsjednik HKOIG g. Adrijan Jadro imenovan je vršiteljem dužnosti člana Vijeća NIPP-a

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 27. stavka 1. Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (»Narodne novine«, br. 56/13, 52/18 i 50/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. svibnja 2020. donijela Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti predsjednika i vršitelja dužnosti članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka. 

 Vijeće NIPP-a najviše je tijelo NIPP-a koje predlaže Vladi Republike Hrvatske strategiju, operativne programe i druge akte od važnosti za uspostavu, održavanje i razvoj NIPP-a, promiče uspostavu, održavanje i razvoj izvora prostornih podataka i metapodataka, donosi kriterije za uspostavu, održavanje i dijeljenje izvora prostornih podataka u svrhu interoperabilnosti, donosi odluke o definicijama i detaljnim opisima tema prostornih podataka te mnoge druge važne zadaće.

Poveznica na objavu u NN