Predavanja u organizaciji Udruge geodeta Sisačko-moslavačke županije

Predavanja sa temama „Kvaliteta digitalnih katastarskih podataka“ i „Upotreba bespilotnih zrakoplova u svrhu snimanja iz zraka u RH“ održat će se u petak, 21. veljače 2020. godine, u dvorani Grand, Top-Terme d.o.o. Topusko, Trg bana Josipa Jelačića 16 Topusko, s početkom u 12.00 sati. 

 U skladu s Programom stručnog usavršavanja za razdoblje 01.01. do 31.12.2020., sudionicima predavanja dodijelit će se 1 akademski sat iz područja 3. stručnog usavršavanja – Regulatorna izobrazba i 2 akademska sata iz područja 1. stručnog usavršavanja - Stručna izobrazba iz područja stručnih geodetskih poslova koji utječu na kvalitetu službenih državnih evidencija o prostoru Državne geodetske uprave i koji služe za vođenje i održavanje katastra zemljišta i katastra nekretnina, sukladno članku 5. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18).

Program i obrazac za prijavu