Predavanja u organizaciji Udruge geodeta Dalmacije

Dana 1. lipnja 2020. (ponedjeljak) od 14-19 sati održat će se predavanja u organizaciji Udruge geodeta Dalmacije. Predavanje će se održati online putem webinara na servisu ZOOM. Link i detaljne upute organizator će dostaviti polaznicima na njihov mail po uplati kotizacije. 

 Predavanja su sljedeća:
1. doc.dr.sc. MATEO GAŠPAROVIĆ – 4 akademska sata:
Primjena fotogrametrije i daljinskih istraživanja za prikupljanje podataka u
geodeziji
2. dr.sc. IVAN TOMLJENOVIĆ – 2 akademska sata:
Lidar i praktična primjena, primjer gospodarenja šumom Marjan

Prijave su moguće do petka, 29.5.2020., do 23.00 sata.

Poveznica na Poziv na predavanje

Poveznica na online Obrazac za prijavu