Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata objavljen u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« br. 9/2020 od 22.01.2020. godine objavljen je Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata. 

 

Pravilnikom se propisuje naziv i oblik vodopravnih akata, potrebni dokazi za izdavanje, obvezni sadržaj, rok važenja vodopravnih akata, ovlasti vodnoga nadzora, pohrana i čuvanje vodopravnih akata te druga pitanja na koja upućuje Zakon o vodama (NN 66/2019).

Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« dakle da dan 30. siječnja 2020. godine.

Našim članovima posebno skrećemo pozornost na članke 9., 10., 11. i 16. ovog Pravilnika kojima se propisuje izrada posebnih geodetskih snimki u svrhu izrade zahtjeva za izdavanje vodopravnih uvjeta i vodopravne potvrde, a koje temeljem odredbi Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018), članak 6. stavka 6., trebaju biti izrađene i ovjerene od strane ovlaštenog inženjera geodezije.

Poveznica