Poziv za dostavu Izbornih programa

Pozivaju se podnositelji kandidacijskih lista da na mail adresu hkoig@hkoig.hr dostave svoje Izborne programe do srijede 22. siječnja 2020. godine do kraja dana.
Programi pristigli nakon isteka navedenog roka neće se objaviti.