Poziv Izbornog povjerenstva na kandidiranje za izbor tijela Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije iz reda izabranih članova Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u mandatu 2020. - 2024. godina

Poziv na kandidiranje za izbor tijela Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije iz reda izabranih članova Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u mandatu 2020. - 2024. godina 

 

ČLANOVIMA SKUPŠTINE

HRVATSKE KOMORE OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE u mandatu 2020. – 2024. godina

- svima -

Predmet: Poziv na kandidiranje za izbor tijela Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije iz reda izabranih članova Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u mandatu 2020. - 2024. godina

Na temelju članaka 14., 15., 16., 17., 18. i 19.  Pravilnika o izborima za tijela Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije klasa: 002-011/10-01/1, UR.BROJ:507-02-01-10-1, od 15. prosinca 2010. godine te Izmjena i dopuna Pravilnika o izborima za tijela Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije KLASA: 002-011/17-02/1 UR.BROJ: 507-01-17-1 od 15.09.2017. pozivaju se izabrani članovi Skupštine Hrvatske ovlaštenih komore ovlaštenih inženjera geodezije da Izbornom povjerenstvu  dostave prijedlog  kandidata za predsjednika Komore i prijedlog zatvorenih kandidacijskih lista za izbor Nadzornog odbora, Upravnog odbora, te Odbora za upis.

Rok za dostavu prijedloga za kandidaturu je 48 sati prije održavanja Skupštine odnosno 9. ožujka 2020. godine do 24:00.

Izborna sjednica Skupštine Komore predviđena je za 12. ožujka 2020. godine.

Prijedlozi se dostavljaju za tijela Komore kako slijedi: 

Tijelo Komore

Broj članova

Predsjednik Komore

1

Upravni odbor *

4

Odbor za upis **

4

Nadzorni odbor - Predsjednik

1

Nadzorni odbor - članovi

2

* Upravni odbor čine Predsjednik Komore + 4 člana

** Odbor za upis čine Predsjednik Komore + 4 člana

*** Nadzorni odbor čine predsjednik i dva člana

UPUTE I POJAŠNJENJA

Za predsjednika, Upravni odbor i Odbor za upis kandidiraju se članovi iz reda izabranih članova Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, koja ima ukupno 35 izabranih članova.

Kandidati za Nadzorni odbor, predlažu se iz reda članova Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, u aktivnom statusu i  ne mogu biti članovi  drugih tijela Komore.

Svaki član Skupštine HKOIG može svojim potpisom podržati samo jednog kandidata za predsjednika Komore. 

Za tijela Komore predlažu se zatvorene kandidacijske liste, na svakoj listi mora biti predloženo onoliko kandidata koliko se bira.

Za Nadzorni odbor predlaže se jedinstvena zatvorena kandidacijska lista na kojoj je jasno istaknuto tko se predlaže za Predsjednika a tko za članove Nadzornog odbora

Kandidacijskoj listi – obrazac HKOIG-IZS4S-kandidacijska lista-2020-3 obvezatno se prilažu izjave s potpisima svih kandidata o pristanku na uvrštenje u listu i potpisi potpore kandidaturi (8 članova Skupštine Komore)- obrazac HKOIG-IZ4S-Izjava o prihvaćanju kandidature-2020-4 i obrazac HKOIG-IZ4S- potpisi potpore-2020-5.

Predsjednik Izbornog povjerenstva

Damir Movre,  dipl.ing.kult.teh. 

Poziv Izbornog povjerenstva na kandidiranje za tijela Komore 

Obrazac HKOIG-IZS4S-kandidacijska lista-2020-3

Obrazac HKOIG-IZ4S-Izjava o prihvaćanju kandidature-2020-4

Obrazac HKOIG-IZ4S- potpisi potpore-2020-5