Pojedinačno vrednovanje različitih oblika stručnog usavršavanja izvan godišnjeg programa HKOIG – obavijest

Poštovane kolegice i kolege, potaknuti Vašim brojnim upitima, u nastavku dostavljamo nekoliko važnih informacija, vezanih za pohađanje aktivnosti koje nisu sadržane u godišnjem programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (dalje u tekstu: HKOIG). 

 Pohađanje neke od aktivnosti stručnog usavršavanja koja nije sadržana u godišnjem programu HKOIG može se iznimno evidentirati u evidenciji stručnog usavršavanja u naročito opravdanim slučajevima prema procjeni Odbora za stručno usavršavanje HKOIG (dalje u tekstu: Odbor). Slijedom navedenog, osobe koje su stručna znanja, vještine i kompetencije stekle pohađanjem aktivnosti koje nisu sadržane u godišnjem programu stručnog usavršavanja mogu predati zahtjev za pojedinačno vrednovanje stručnog usavršavanja.

Zahtjev se podnosi Odboru putem obrasca Zahtjev za izdavanje javne isprave (obrazac se može preuzeti sa mrežnih stranica HKOIG) u kategoriji Pojedinačno vrednovanje različitih oblika stručnog usavršavanja koji nisu u programu HKOIG. Uz Zahtjev za izdavanje javne isprave potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

  • dokaz o pohađanju aktivnosti (potvrda organizatora)
  • detaljan program aktivnosti (predavanja, tečaja, radionice i sl.) s temama i satnicom održavanja
  • dokaz o uplati naknade po tarifnom broju 16 iz naprijed navedenog obrasca

Navedeni Zahtjev sa popratnom dokumentacijom možete dostaviti na e-mail pisarnica@hkoig.hr ili na adresu Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II.

Vaš HKOIG