Pojedinačno vrednovanje edukacija „Uporaba sustava digitalnih geodetskih elaborata“ u organizaciji DGU održanih tijekom 2018. i 2019. godini. – obavijest

Poštovane kolegice i kolege,

potaknuti Vašim brojnim upitima, u nastavku dostavljamo nekoliko važnih informacija, vezanih za pojedinačno vrednovanje edukacija „Uporaba sustava digitalnih geodetskih elaborata“ koje je organizirala DGU tijekom 2018. i 2019. godine.  

 Upućujemo Vas na mogućnost podnošenja pojedinačnog zahtjeva DGU za izdavanje POTVRDE o činjenici prisustvovanja edukacijama „Uporaba sustava digitalnih geodetskih elaborata“ a koje je DGU organizirala u 2018. i 2019. godini. U zahtjevu prema DGU treba naznačiti:

  • Ime i prezime polaznika, OIB
  • Naziv pravne / fizičke osobe u kojoj obavlja stručne geodetske poslove
  • Naziv edukacije, uz naznaku mjesta i datuma održavanja

Zahtjevi se podnose na e-mail info@dgu.hr ili putem pošte na adresu Državna geodetska uprava, Zagreb, Gruška 20.

Pribavljenu potvrdu ovlašteni inženjer geodezije dostavlja Odboru za stručno usavršavanje HKOIG-a na pojedinačno vrednovanje. Prema podacima koje je Državna geodetska uprava ustupila Komori, edukacije su trajale po minimalno 8 sati, te će i vrednovanje biti provedeno sukladno tome.

Kako bi Odbor mogao vrednovati navedenu potvrdu potrebno je podnijeti Zahtjev za izdavanje javne isprave (obrazac se može preuzeti sa mrežnih stranica HKOIG) u kategoriji Pojedinačno vrednovanje različitih oblika stručnog usavršavanja koji nisu u programu HKOIG.

Zahtjevu je potrebno priložiti dokaz o pohađanju aktivnosti odnosno POTVRDU koju ste dobili od DGU.

Iznimno, samo za ovu aktivnost (edukacija „Uporaba sustava digitalnih geodetskih elaborata“, DGU) Upravni odbor HKOIG donio je na sjednici održanoj 15.05.2020. odluku o oslobađanju plaćanja naknade po gore navedenoj kategoriji.

Dakle, po zahtjevu za vrednovanje ove aktivnosti nije potrebno platiti niti priložiti dokaz o uplati naknade po kategoriji Pojedinačno vrednovanje različitih oblika stručnog usavršavanja koji nisu u programu HKOIG iz naprijed navedenog obrasca.

Navedeni Zahtjev sa pripadajućom potvrdom možete dostaviti na e-mail pisarnica@hkoig.hr ili na adresu Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/II.

Vaš HKOIG