Održan sastanak predstavnika HKOIG i GF

Na inicijativu Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije održan je u četvrtak, 28. svibnja 2020. godine u prostorijama Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sastanak predstavnika HKOIG i Geodetskog fakulteta. 

 Od strane HKOIG sastanku su prisustvovali predsjednik HKOIG g. Adrijan Jadro, dipl. ing. geod., članovi Upravnog odbora HKOIG g. Adam Agotić, dipl. ing. geod. i g. Marko Mlinarić, dipl. ing. geod., te stručni tajnik HKOIG g. Ivan Remeta, dipl. ing. geod. Od strane Geodetskog fakulteta sastanku su prisustvovali izv. prof. dr. sc. Almin Đapo, dekan, prof. dr. sc. Damir Medak, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, doc. dr. sc. Ante Marendić, prodekan za nastavu, doc. dr. sc. Mateo Gašparović, prodekan za financije i poslovanje i doc. dr. sc. Marko Pavasović, predsjednik Povjerenstva za stručno usavršavanje.

Na sastanku je raspravljano o nastavku dugogodišnje kvalitetne suradnje HKOIG i Geodetskog fakulteta. Dogovorena je suradnja između tijela HKOIG i Geodetskog fakulteta nadležnih za stručno usavršavanje te uključenje predstavnika GF u rad Odbora za stručno usavršavanje HKOIG. Nadalje je dogovoreno uključenje predstavnika HKOIG u radna tijela projekta Geodetskog fakulteta „Labirint“ kojemu je svrha razvoj i izrada standarda zanimanja, kvalifikacija i studijskih programa u geodeziji i geoinformatici. Zaključno je dogovorena suradnja na procijeni inozemnih studijskih programa u postupku razmatranja zahtjeva za upis u Imenik i evidencije HKOIG.

Dogovorena je daljnja kontinuirana komunikacija s uvjerenjem da će se započete suradnje s vremenom i proširiti a sve u svrhu uspješnog prijenosa znanja i tehnologija u geodetsku prasku.