Održan sastanak predstavnika HKOIG i DGU

Na inicijativu Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije održan je u srijedu, 20. svibnja 2020. godine u prostorijama Državne geodetske uprave, sastanak predstavnika HKOIG i DGU. 

 Od strane HKOIG sastanku su prisustvovali predsjednik HKOIG g. Adrijan Jadro, dipl.ing.geod., članovi Upravnog odbora HKOIG g. Adam Agotić, dipl.ing.geod. i g. Marko Mlinarić, dipl.ing.geod., te stručni tajnik HKOIG g. Ivan Remeta, dipl.ing.geod. Od strane DGU sastanku su prisustvovali glavni ravnatelj dr.sc. Damir Šantek, dipl.ing.geod., zamjenik glavnog ravnatelja g. Antonio Šustić, dipl.ing.geod., načelnica Sektora za pravne poslove i vođenje ljudskih potencijala gđa. Diana Dudok, dipl.iur., tajnica Kabineta glavnog ravnatelja gđa. Ivana Medarić, dipl.iur. i pročelnica Područnog ureda za katastar Rijeka gđa. Irena Benasić, dipl.ing.geod.

Na sastanku su raspravljene teme aktivnosti i suradnje HKOIG i DGU vezane za stručno usavršavanje ovlaštenih inženjera geodezije te usklađenje fizičkih i pravnih osoba s odredbama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018) u svrhu ishođenja suglasnosti DGU za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 5. Zakona - do 21.6.2020, te suradnje na izradi propisa iz područja geodetske djelatnosti s posebnim naglaskom na potrebu usuglašavanja zajedničkog stava po pitanjima propisa kojima se regulira obavljanje geodetske djelatnosti iz područja prostornog uređenja i gradnje.

Zaključno je dogovorena daljnja kontinuirana suradnja po svim otvorenim stručnim pitanjima na nivou stručnih tijela HKOIG i DGU.