Odluka o uvjetima za izdavanje potvrde o obavljenom stručnom usavršavanju

Na temelju članka 50. stavka 4. u svezi sa člankom 63. stavkom 1. točkom 14. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti ("Narodne novine", br. 25/18), Upravni odbor Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije je na 10. sjednici održanoj pisanim putem elektroničkom poštom od 11. do 14. rujna 2020. godine donio ODLUKU O UVJETIMA ZA IZDAVANJE POTVRDE O OBAVLJENOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave na mrežnim stranicama Komore, dakle u srijedu, 16. rujna 2020. godine.

Poveznica na Odluku

Potvrda o stručnom usavršavanju ovlaštenog inženjera geodezije je dokaz da je ovlašteni inženjer geodezije u proteklom razdoblju od tri godine obavio stručno usavršavanje u skladu s propisima Komore kojima se regulira stručno usavršavanje osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove, te je ista obvezni sastavni dio dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje suglasnosti Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 5. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018).

Našim članovima posebno skrećemo pozornost na odredbu članka 21. naprijed navedenog Zakona kojom se propisuje ukidanje suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova ako ovlašteni inženjer geodezije ili zajednički geodetski ured odnosno pravna osoba prestane ispunjavati uvjete za davanje suglasnosti propisane Zakonom, te stoga naglašavamo nužnost kontinuiranog stručnog usavršavanja svih naših članova kojima je izdana suglasnost Državne geodetske uprave.