Objavljeni su programi kandidacijskih lista za izbor članova Skupštine HKOIG