Objavljen Zbornik radova 13. simpozija ovlaštenih inženjera geodezije