Objava o utvrđivanju vremena i mjesta o održavanju razgovora (intervjua) - zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na radno mjesto višeg administrativnog službenika Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Razgovor (intervju) sa kandidatkinjom čija je prijava pravodobna i potpuna i koja ispunjavaja formalne uvjete natječaja održat će se dana 1. srpnja 2020. godine u vremenskom razdoblju od 10:00 do 11:00 sati, u prostorijama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, Ulica grada Vukovara 271/II, Zagreb. 

 Upravni odbor Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije