Objašnjenje DGU vezano uz postupanje ovlaštenih inženjera geodezije i katastarskih ureda pri izradi i ovjeri geodetskih podloga za potrebe projekata propisanih Pravilnikom o obveznom sadržaju idejnog projekta te Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju

lavni ravnatelj Državne geodetske uprave donio je objašnjenje vezano uz postupanje ovlaštenih inženjera geodezije i katastarskih ureda pri izradi i ovjeri geodetskih podloga za potrebe projekata propisanih Pravilnikom o obveznom sadržaju idejnog projekta te Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (Narodne novine br. 118/19). 

 Izvor: www.dgu.gov.hr

Poveznica na tekst objave

Poveznica na Objašnjenje