Obavijest o održanom sastanku predstavnika HKOIG i DGU

U ponedjeljak, 7.9.2020. godine održan je u prostorijama Središnjeg ureda DGU u Zagrebu sastanak predstavnika HKOIG i DGU, vezano za aktualne teme donošenja pravilnika iz područja geodetske djelatnosti, stručnog usavršavanja te buduće suradnje. 

 Od strane HKOIG sastanku su prisustvovali predsjednik HKOIG g. Adrijan Jadro, dipl.ing.geod., članovi Upravnog odbora HKOIG g. Adam Agotić, dipl.ing.geod., g. Marko Pilić, dipl.ing.geod., g. Marko Mlinarić, dipl.ing.geod., te stručni tajnik HKOIG g. Ivan Remeta, dipl.ing.geod. Od strane DGU sastanku su prisustvovali glavni ravnatelj g. Damir Šantek, dipl.ing.geod., zamjenik glavnog ravnatelja g. Antonio Šustić, dipl.ing.geod., te voditelji povjerenstava za izradu nacrta pravilnika, gđa. Ljerka Marić, dipl.ing.geod., g. Nikola Vučić, dipl.ing.geod., gđa. Arijana Bakija Lopac, dipl.ing.geod. i gđa. Irena Magdić, dipl.ing.geod.

U konstruktivnom ozračju raspravljeno je o pet pravilnika koji su u postupku donošenja, tj. za koja su završena javna savjetovanja - Pravilniku o geodetskim elaboratima, Pravilniku o načinu uporabe zemljišta i zgrada te posebnim pravnim režimima, Pravilniku o sadržaju, obliku i održavanju katastarskog operata, Pravilniku o registru zgrada i Pravilniku o katastru infrastrukture. Dogovoreno je uključivanje predstavnika HKOIG u rad na izradi završnih verzija navedenih pravilnika te naglašena potreba visoke usuglašenosti DGU i HKOIG po pitanjima iz pravilnika prije njihova donošenja. Zaključno na ovu temu je dogovoreno javno predstavljanje pravilnika od strane donositelja (DGU) prije njihova stupanja na snagu putem webinarske platforme HKOIG-a, što će biti uključeno i u program stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove.

Nadalje je dogovoreno osnivanje radnog tijela kojem je za cilj uspostaviti kontinuiranu razmjenu aktualnih informacija i tema bitnih za postupanja kako ovlaštenih inženjera geodezije, tako i službenika DGU, tj. usklađivanje postupanja ovlaštenih inženjera geodezije i Državne geodetske uprave

Završno treba izdvojiti raspravu i dogovor o zajedničkom nastupu prema Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine vezano za tumačenje odredbi Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu (NN 50/2020) koje se odnose na obavljanje stručnih geodetskih poslova.