Novi pravilnici iz područja geodetske djelatnosti objavljeni u »Narodnim novinama«

U »Narodnim novinama« br. 15/2020 od 07.02.2020. godine objavljeni su novi pravilnici iz područja geodetske djelatnosti i to: 

 

Pravilnik o načinu čuvanja dokumentacije i podataka

Pravilnik o kartografskim znakovima

Pravilnik o topografskoj izmjeri i izradi državnih karata

Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o državnoj granici

Pravilnici stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle na dan 15.02.2020. godine.