Lista izabranih članova Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u mandatu 2020. – 2024. godina izabranih članova Skupštine Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije u mandatu 2020. – 2024. godina