Izviješće o radu tijela Komore i mjere rasterećenja za članove HKOIG

U cilju informiranja Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije objavljuje Izviješće o radu HKOIG u tjednu 16. - 20.03.2020. godine te Analizu  dosadašnjeg rada i mjere rasterećenja za članove Komore. 

 Kronološki tijek i opis aktivnosti:

 • Četvrtak, 12.03.2020. održana je Konstituirajuća sjednica Skupštine HKOIG. Imenovani su predsjednik, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Odbor za upis.
 • Srijeda, 18.03.2020. održan je hitan sastanak tri člana Upravnog odbora Komore sa Tajništvom uz pridržavanje svih tada propisanih mjera, vezano uz funkcioniranje rada Tajništva i Komore.
 • Petak, 20.03.2020. održana je prva sjednica Upravnog odboram putem videokonferencije.

S obzirom na izvanrednu situaciju zbog epidemije virusa COVID 19 u Hrvatskoj te globalne pandemije, rad tijela Komore će u nekim dijelovima biti otežan, te će se većina djelovanja odvijati digitalnim putem.

U proteklom tjednu je tajništvo Komore obavljalo redovne aktivnosti uz uvažavanje mjera izdanih od Stožera civilne zaštite, te je obustavljeno primanje stranaka direktno u prostorije Komore. Sav rad sa strankama je preusmjeren na elektroničku i telefonsku komunikaciju. Od početka ovog tjedna je uveden i poseban režim rada djelatnika Komore, rad od kuće za poslove koji se mogu obavljati od kuće. Sve zahtjeve i upite Komori možete i dalje slati elektroničkim i telefonskim putem.

Nužni prioriteti u radu Komore u narednom vremenu su: održavanje osnovnih funkcija Komore oko javnih ovlasti (izdavanje isprava i rad odbora za upis), analiza dosadašnjeg poslovanja Komore i pronalaženja načina za uštede, uvođenje mjera rasterećenja prema članstvu po pitanju oslobađanja članarina i osiguranje dostupnosti programa stručnog usavršavanja digitalnim putem uz najmanje troškove, te praćenje situacije po pitanju epidemije i izvještavanje članstva o daljnjim uvedenim mjerama.

Sjednica Upravnog odbora 20.03.2020.

1.    Stručno usavršavanje

 • Razriješeni dosadašnji članovi Odbora za stručno usavršavanje i imenovani novi:
  • Blaženka Mičević – predsjednica, Nataša Kapov Kostovski, Mladen Rapaić, Kristina Opatić, Toni Modrušan. 
 • Aktivnosti:
  • Odbor za stručno usavršavanje će poduzeti sve aktivnosti za organizaciju i provedbu stručnog usavršavanja putem webinara.
  • Naglasak aktivnosti u sljedećem tjednu stavlja se na osiguravanje platforme za digitalno usavršavanje preko koje bi se održavale sve radionice i seminari.
  • Osigurati digitalno stručno usavršavanje uz minimalne troškove za članove.
  • Stupiti u kontakt sa organizatorima konferencije INGEO&SIG2020 Dubrovnik, ponuditi mogućnost održavanja dijela predavanja putem webinara u organizaciji Komore ukoliko se dođe do zaključka da će konferencija biti trajno otkazana ili ukoliko bude postojala potreba za dodatnim sadržajima stručnog usavršavanja.

Komora je već uputila dopis glavnom ravnatelju Državne geodetske uprave gospodinu Damiru Šanteku sa prijedlogom za pokretanje izmjena Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti i prolongiranjem roka za usklađenje poslovanja do 31.12.2020.

2.    Etika, stručna pitanja i propisi

 • Razriješeni dosadašnji članovi Odbora za etiku, stručna pitanja i propise i imenovani novi:
  • Adam Agotić – predsjednik, Marko Mlinarić, Zoran Šarić, Igor Matišić, Ilija Barišić, Robert Kiš, Tino Šarolić
  • Aktivnosti:
   • Unutar odbora za ESPIP će se organizirati tri radne skupine: za etiku, za stručna pitanja i za propise.
   • Pokrenuti će se aktivnosti usklađenja i izmjena postojećih akata Komore, oformiti stručna podrška članovima Komore te osigurati pravovremene izrade mišljenja Komore na prijedloge zakonskih i podzakonskih akata.
   • Najveći izazov ovog Odbora će biti osigurati davanje prijedloga, preporuka ili ocjena o kvaliteti obavljenog stručnog geodetskog posla te predlaganje pokretanja postupaka pred stegovnim tijelima Komore  u skladu s općim aktima Komore koji se odnose na strukovnu etiku i strukovni standard pružanja geodetskih usluga.
   • Za kvalitetno obavljanje ove zadnje aktivnosti, nužno će biti uskladiti postojeće akte Komore i donijeti one koji nisu doneseni.

3.       13. Simpozij ovlaštenih inženjera geodezije

 • Pokrenute su pripremne radnje u organizaciji 13. simpozija ovlaštenih inženjera geodezije.
 • Obavljene su predrezervacije lokacije te je potrebno utvrditi stanje oko organizacije Simpozija ako je isti moguće održati s obzirom na situaciju. Ujedno, ako se ukaže potreba za potpunim otkazivanjem simpozija, za to će biti vremena  i u narednim mjesecima.

4.       Analiza dosadašnjeg financijskog poslovanja Komore

 • Upravnom odboru su dani na uvid važeći ugovori koje Komora ima za vanjskim dobavljačima dobara i usluga, financijski izvještaj za prethodnu i plan za tekuću godinu.
 • Prioritet je izrada analize troškova i mogućnost racionalizacije troškova u budućnosti.
 • Novčana sredstva Komore sredstva su svih njenih članova te je istima potrebno učinkovito raspolagati.
 • Razumijevajući novonastalu gospodarsku situaciju pokrenuto je donošenje odluke Komore o oslobođenju plaćanja članarine za 2. kvartal ove godine. Svi članovi koji su članarinu već uplatili ista će im biti vraćena na njihov zahtjev.

5.       Inicijativa 5 Komora

 • Pokrenuta je inicijativa prema ostalim inženjerskim Komorama da zajednički nastupimo prema Vladi RH sa apelom za pokretanje hitnih mjera za umanjenje štetnih posljedica uvjetovanih epidemijom virusa COVID 19 na naš sektor. Kontakt sa rukovodstvom svih Komora je već uspostavljen, nažalost ne postoji mogućnost održavanja radnih sastanaka, ali potrebne aktivnosti ćemo odraditi zajednički.

Predsjednik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Adrijan Jadro, dipl. ing. geod.