Izdavanje e-Propusnice od strane poslodavca – ureda ovlaštenog inženjera geodezije

Nastavno na prethodnu obavijest o izdavanju propusnice od strane poslodavca skrećemo pozornost uredima ovlaštenog inženjera geodezije da je, ukoliko imaju poteškoća sa izdavanjem propusnica na prije opisani način, postupak izdavanja moguće provesti i na slijedeći način. 

 Potrebno se prvo prijaviti u sustav e-Porezna na način kako se i inače vrši prijava u sastav e-Porezna (prema potrebi kontaktirati tvrtku koja uredu vodi računovodstvo), pod opcijom Usluge potrebno je odabrati uslugu e-Građani. Kada se otvori usluga e-Građani odabere se usluga e-Propusnice te nastavno Ulaz za poslodavce – Izdavanje potvrda zaposlenicima. Ukoliko sustav ponovo zatraži autentifikaciju potrebno je ponoviti prijavu kao u sustav e-Porezna. Ulaskom u korisničko sučelje, izabere se Izdavanje propusnice, upišu se traženi podaci te izabere naredba Izradi. Nakon izrade, e-Propusnica bit će vidljiva u pdf formatu te se može ispisati ili dostaviti zaposleniku putem elektroničke pošte. Postupak treba ponoviti za svakog idućeg zaposlenika ili sebe osobno.