INTERGEO EXPO Digital 2020 – upute za podnošenje zahtjeva za provođenje upisa prisustvovanja

Drage kolegice i kolege, Svima Vama koji ove dane prisustvujete online sajmu INTERGEO EXPO Digital 2020 dajemo upute na koji način podnijeti zahtjev, tj. dostaviti dokaze, za provođenje upisa prisustvovanja sajmu u Evidenciju stručnog usavršavanja HKOIG.

 Prisustvovanje ovom sajmu vrednovat će se sa 8 akademskih sati iz Područja 6. Programa stručnog usavršavanja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

Zahtjev se podnosi na za to propisanom obrascu koji možete preuzeti sa mrežnih stranica HKOIG ovdje. Obrascu trebate priložiti priloge pod točkama 1. i 3.

Kao prilog pod točkom 1. - Dokaz o prisustvovanju stručnom usavršavanju, trebate priložiti snimku ekrana iz koje je vidljivo da ste se registrirali na ovaj događaj. Primjer priloga možete pogledati ovdje.

Do navedenog prikaza ekrana dolazi se na slijedeći način:

1. Prijavite se sa svojim INTERGEO na adresi:

    https://www.messe-ticket.de/HINTE/INTERGEOEXPO2020/

2. Odaberete opciju – Your Orders

3. Odaberete opciju – Order no.

4. Otvorit će se stranica sa traženim podacima te je trebate spremiti sa naredbom Prt Scr i spremiti kao JPG datoteku

Naglašavamo da je danas zadnji dan INTERGEO EXPO Digital 2020 te Vam preporučamo da danas preuzmete podatke o registraciji jer nismo sigurni hoće li isti biti dostupni po završetku sajma.

Vaš HKOIG