Inicijativa HKOIG za hitne izmjene ZOGD, daljnje aktivnosti

U odgovoru na predmetnu inicijativu Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (dalje: Komora), Državna geodetska uprava (dalje: DGU) je istu načelno podržala, ali ne u smjeru pokretanja izmjena Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti već u smjeru sagledavanja svih nenormativnih mogućnosti ostvarenja cilja inicijative, a to je osigurati podnošenje potpunog zahtjeva za usklađenje poslovanja svim fizičkim i pravnim osobama koje su sukladno članku 101. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti nastavile obavljati stručne geodetske poslove sukladno suglasnostima koje su izdane temeljem ranijih propisa. 

 Kako je u inicijativi naglašeno, Komora je i prije pokretanja same inicijative te neovisno o odgovoru DGU, intenzivirala aktivnosti vezano za uspostavu i razvoj e-learninga u svrhu stručnog usavršavanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove kako bi se stručno usavršavanje obavljalo putem webinara.

Sustav e-learninga je uspostavljen, te su na sjednici Upravnog odbora Komore dana 24.4.2020. usvojene Izmjene i dopune godišnjeg programa stručnog usavršavanja za razdoblje 1.1. - 31.12.2020.

Izmjene i dopune odnose se na promjenu mjesta održavanja stručnog usavršavanja (e-learning) kao i na dopunu tema stručnog usavršavanja, pri čemu se posebno vodilo računa da se u razdoblju do 21.6.2020. osigura dovoljan broj predavanja kako bi članovi Komore imali mogućnost ispuniti uvjete za ishođenje Potvrde Komore i slijedom toga Suglasnosti DGU.

Valja naglasiti kako su izmjenama i dopunama programa stručnog usavršavanja predviđene i aktualne teme iz područja gradnje i Sustava digitalnih geodetskih elaborata, te je po tim temama upućen pisani poziv Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja i DGU za suradnjom na realizaciji tih tema na način da predavanja održe stručne osobe iz njihovih institucija. Očekuje se skori odgovor navedenih institucija.

Nadalje, obavještavamo Vas kako je DGU prihvatila izdavati potvrde o prisustvovanju edukacijama „Uporaba sustava digitalnih geodetskih elaborata“, održanim 21.9.2018. - 4.12.2018., 25.9.2019. -26.9.2019. i 15.10.2019. godine svim polaznicima edukacija koje su djelom organizirane uz financijsku potporu Komore. Za svakog člana koji dostavi spomenutu potvrdu DGU, Komora će u skladu sa svojim ovlastima provesti postupak vrednovanja dostavljenih potvrda.

Stručno usavršavanje putem e-learninga započet će 6.5.2020. a detalji o predavanjima, načinu prijave i održavanju webinara bit će uskoro objavljeni na mrežnim stranicama Komore. Obavijest o tome bit će dostavljena članovima i putem e-maila.