Informiranje članstva o aktivnostima tijela Komore

U cilju kvalitetnijeg informiranja o aktivnostima Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije na službenoj internet stranici Komore u rubrici IZDVOJENO moći će se naći skraćene informacije o aktivnostima svih tijela Komore, a podrobnije informacije će biti locirane u OPERATIVNE INFORMACIJE / Informacije o aktivnostima tijela Komore.

Uz informacije o aktivnostima biti će objavljeni i dokumenti kada su isti u obliku da se o njima može provesti šira rasprava te nakon što je o njima raspravilo i zauzelo stajalište nadležno tijelo Komore.

Pozivam sve članove da o pojedinim temama iznesu svoja razmišljanja i stajališta za koje će biti otvorena tema na Forumu u okviru naše službene internet stranice. Pristup Forumu će u budućnosti biti moguć samo za registrirane članove, dok anoniman pristup više neće biti moguć.

Odgovorne osobe tijela Komore, predsjednik odnosno predstavnici Komore imaju obavezu dostavljanja podataka u cilju redovnog objavljivanja informacije o aktivnostima, objavljivanja dokumenata te sudjelovanja u raspravama na Forumu u okviru rasprave o problematici iz svoje nadležnosti.

Nadam se da će novi način informiranja poboljšati informiranost i potaknuti veći broj članova Komore da svojim primjedbama i prijedlozima doprinesu kvalitenijim rješenjima o pitanjima struke u kojima Komora sudjeluje.

Predsjednik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

Vladimir Krupa