GIS edukacija i interaktivna web GIS edukacija u organizaciji tvrtke Prehnit d.o.o. u studenom i prosincu 2020. godine

Prehnit d.o.o. poziva sve zainteresirane da se prijave na GIS edukaciju i interaktivnu web GIS edukaciju u organizaciji tvrtke Prehnit d.o.o. 

 U studenom i prosincu 2020. organiziraju se tečajevi Uvod u QGIS (6 akademski sati), Uvod u ArcGIS (6 akademski sati), QGIS ubrzani temeljni tečaj (24 akademska sata), ArcGIS ubrzani temeljni tečaj (24 akademska sata) i QGIS temeljni tečaj (36 akademskih sati).

Edukacije se održavaju u Prehnit edukacijskom centru na adresi Kvaternikov trg 3 u Zagrebu, I. kat koristeći web platformu za učenje i uključene su u Godišnji program stručnog usavršavanja za 2020. godinu.

Sve informacije vezane za navedene tečajeve mogu se dobiti od organizatora aktivnosti: Prehnit d.o.o., Kvaternikov trg 3, Zagreb, 01/5513-890, info@prehnit.hr.

RASPORED

NAČIN ODRŽAVANJA

PROGRAM

OBRAZAC ZA PRIJAVU