GIS edukacija i interaktivna web GIS edukacija u organizaciji tvrtke Prehnit d.o.o.

Prehnit d.o.o. poziva sve zainteresirane da se prijave na GIS edukaciju.

 Organizira se 4 razine GIS tečajeva iz područja 5. – Informatizacija, web i digitalne tehnologije: Uvod u QGIS (6 akademski sati), Uvod u ArcGIS (6 akademski sati), QGIS ubrzani temeljni tečaj (24 akademska sata), ArcGIS ubrzani temeljni tečaj (24 akademska sata), QGIS napredni tečaj (24 akademska sata) i ArcGIS napredni tečaj (24 akademska sata).

Edukacije se održavaju u Prehnit edukacijskom centru na adresi Kvaternikov trg 3 u Zagrebu, I. kat na osiguranim računalima i uključene su u Godišnji program stručnog usavršavanja za 2020. godinu.

Sve informacije vezane za navedene tečajeve mogu se dobiti od organizatora aktivnosti: Prehnit d.o.o., Kvaternikov trg 3, Zagreb, 01/5513-890, info@prehnit.hr.


RASPORED

NAČIN ODRŽAVANJA

PROGRAM

OBRAZAC ZA PRIJAVU