Forum HKOIG – nove teme: Mišljenja HKOIG

Od 9.10.2020. godine na Forumu HKOIG otvorena je nova grupa tema: Mišljenja HKOIG - Odbor za etiku, stručna pitanja i propise. 

 Pod navedenom grupom objavljuju se mišljenja HKOIG, u pravilu Odbora za etiku, stručna pitanja i propise, na stručne upite svojih članova za koje Odbor ocijeni da su zanimljivi širem članstvu. Otvaranje tema na ovom dijelu Foruma je dozvoljeno samo moderatorima, a komentiranje je dozvoljeno svim članovima Foruma. Pri objavi upita i mišljenja poštivat će se propisi o zaštiti osobnih podataka, ali i ostali podaci koji bi ukazivali na prepoznatljivost pojedinog slučaja neće biti prikazani.

Naglašava se da je isključiva namjera otvaranja ovog dijela Foruma informiranje i pomoć članstvu, a nikako ne ukazivanje na pojedince ili narušavanje odnosa među kolegama.

Poveznica na grupu tema: Mišljenja HKOIG - Odbor za etiku, stručna pitanja i propise je slijedeća: https://forum.hkoig.hr/viewforum.php?f=8

Slijedom gore navedenog pozivamo članove da svoje stručne upite dostave na adresu elektroničke pošte: regulativa@hkoig.hr.

Za one koji još nisu pristupili Forumu HKOIG slijede upute kako to uraditi.

Forumu se može pristupiti putem registracije na internetskoj stranici Foruma: https://forum.hkoig.hr/ucp.php?mode=register

Nakon što se pošalje zahtjev za registraciju, administrator Foruma će unutar 24 sata pregledati i odobriti zahtjev. O odobrenju zahtjeva ne dobiva se povratna informacija na mail adresu podnositelja već podnositelj treba po isteku 24 sata pokušati prijavu sa svojim korisničkim imenom i lozinkom. Ukoliko to ne bude u mogućnosti potrebno je da problem prijavi na mail: hkoig@hkoig.hr.

Nakon što administrator Foruma odobri registraciju, korisniku se otvara pristup temama Foruma te iste može komentirati i izravno komunicirati sa drugim korisnicima. Preporuča se prije početka korištenja, a radi lakšeg i kvalitetnijeg korištenja, proučiti Opće napomene Foruma.

Poveznica na Forum je: https://forum.hkoig.hr/