Doneseni novi Program vježbeničke prakse s načinom provedbe i Odluka o naknadi za mentore za rad na vježbeničkoj praksi

Odlukama Upravnog odbora Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije doneseni su novi Program vježbeničke prakse s načinom provedbe i Odluka o naknadi za mentore za rad na vježbeničkoj praksi.

 Programom vježbeničke prakse s načinom provedbe utvrđuje se program vježbeničke prakse za vježbenike-kandidate za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije s načinom njegove provedbe, obveze vježbenika i mentora, nadzor vježbenika i mentora od strane Komore i druge radnje potrebne za uspješno provođenje vježbeničke prakse koje su propisane Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti i Statutom Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

Odlukom o naknadi za mentore za rad na vježbeničkoj praksi propisuje se način ostvarivanja prava mentora na naknadu koja se obračunava u akademskim satima za stručno usavršavanje.

Program vježbeničke prakse s načinom provedbe

Odluka o naknadi za mentore za rad na vježbeničkoj praksi