Donesen Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta HKOIG

Na mrežnim stranicama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije dana 29.12.2020. godine objavljen je Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta HKOIG

 Na mrežnim stranicama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije dana 29.12.2020. godine objavljen je Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta HKOIG, KLASA: 003-04/20-01/17, URBROJ: 507-02-20-4, od 28.12.2020.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvi slijedeći dan od dana objave na mrežnim stranicama HKOIG.

Poveznica na Pravilnik