Donesen novi Pravilnik o upisima, odlukama, odobrenjima i potvrdama HKOIG

Objavom na mrežnim stranicama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije dana 18.12.2020. godine stupio je na snagu novi Pravilnik o upisima, odlukama, odobrenjima i potvrdama HKOIG, KLASA: 003-01/20-01/5, URBROJ: 507-01-20-8, od 17.12.2020.

 Poveznica na Pravilnik