Donesen novi Pravilnik o radu HKOIG

Na mrežnim stranicama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije dana 18.12.2020. godine objavljen je novi Pravilnik o radu HKOIG, KLASA: 003-01/20-01/5, URBROJ: 507-01-20-9, od 17.12.2020.

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu protekom osam dana od objave na mrežnim stranicama HKOIG.

Poveznica na Pravilnik