Donesen novi Pravilnik o pečatima i iskaznicama HKOIG

Objavom na mrežnim stranicama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije dana 7.12.2020. godine stupio je na snagu novi Pravilnik o pečatima i iskaznicama HKOIG.

 Objavom na mrežnim stranicama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije dana 7.12.2020. godine stupio je na snagu novi Pravilnik o pečatima i iskaznicama HKOIG, KLASA: 003-04/20-01/16, URBROJ: 507-01-20-8, od 1.12.2020.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o pečatima i iskaznicama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, KLASA: 002-033/09-05/1, URBROJ: 507-02-01-09-1, od 1. prosinca 2009., i Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o pečatima i iskaznicama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, KLASA: 002-033/16-05/1, URBROJ: 507-01-16-1, od 26. veljače 2016.

Poveznica na Pravilnik